بسم اللّه

نظر سنجی

5/5(1 رأی)

غیاث الدین جمشیدبن مسعود بن محمود طبیب کاشانی معروف به الکاشی (al-kashi) (در متون عربی و به همین واسطه در متون غربی) و یا بطلمیوس ثانیT حوالی سال 790 در کاشان متولد شد.
غیاث‌الدین جمشید کاشانی، زبردست‌ترین حساب‌دان و آخرین ریاضی‌دان برجستهٔ دورهٔ اسلامی و از بزرگ‌ترین مفاخر تاریخ ایران به شمار می‌آید. وی به تکمیل و تصحیح روش‌های قدیمی انجام چهار عمل اصلی حساب پرداخت و روش‌های جدید و ساده‌تری برای آن‌ها اختراع کرد. در واقع، کاشانی را باید مخترع روش‌های کنونی انجام چهار عمل اصلی حساب (به ویژه ضرب و تقسیم) دانست.
زندگی کوتاه او رامی توان به دو دوره ی (زندگی در کاشان) و (سفر به سمرقند) تقسیم بندی کرد. پدرش مسعود بن محمود در کاشان طبابت می کرد. او در حدود سن 18 سالگی فعالیت علمی خود را آغاز کرده بود و در 12ذی الحجه 808 دست به رصد خسوف در کاشان زد و سال بعد نخستین اثر خود را با عنوان رساله ی "سلم السماء" (رساله کمالیه) را به عربی تالیف کرد.
توکل و خداباوری همچنین فروتنی و خاکساری او در نوشته هایش به چشم میخورد. غیاث الدین با وجود سن کم، بر دانش زمان خویش تسلط داشت و مرز دانش را به خوبی شناخته و در پی آن بود که بر گستره ی دانش بیفزاید.
نبوغ غیاث الدین در سفر به سمرقند ظاهر می شود و نقش تعیین کننده ای در مکتب علمی سمرقند پیدا میکند .غیاث الدین پس از ورود به سمرقند و کسب اعتبار از سوی دانشمندان به خصوص تأییدات الغ بیگ مدیریت رصدخانه و رصد های آنجا را برعهده گرفت.
غیاث الدین با نگارش "الرسالة المحیطیه" در سال 827 هجری قمری فراز بلندی از علم ریاضیات را فتح کرد او توانست مقدار عدد پی را با دقت 17 رقم اعشاری به دست آورد. این کشف غیاث الدین تا مدتها ناشناخته بود و دانشمندان ریاضی اروپا از آن بی اطلاع بودند . 155 سال بعد در اروپا فرانسوا ویت مقدار پی را تنها تا 11 رقم اعشاری کشف کرده و 172 سال پس از غیاث الدین؛ وان کولن هلندی این مقدار را تا 20 رقم و چند سال بعد تا 35 رقم اعشاری کشف کرد. غیاث الدین جمشید کاشانی در سال 832 در بیرون شهر سمرقند در رصدخانه درگذشت!
مهم‌ترین دستاوردها و نوآوریها
1. اختراع کسرهای دهگانی (اعشاری)
2. دسته‌بندی معادلات درجهٔ اول تا چهارم و حل عددی معادلات درجهٔ چهارم و بالاتر
3. محاسبهٔ عدد پی
4. اختراع روش کنونی پیدا کردن ریشهٔ n اُم عدد دلخواه.
5. اختراع روش کنونی پیدا کردن جذر (ریشهٔ دوم)
6. اختراع یک ابزار رصدی( طَبَقُ المَناطِقْ )
7. تصحیح زیج ایلخانی
8. نگارش مهم‌ترین کتاب دربارهٔ حساب. کتاب مفتاح الحساب کاشانی مهم‌ترین و مفصل‌ترین اثر دربارهٔ ریاضیات عملی و حساب در دورهٔ اسلامی است.
9. محاسبهٔ سینوس یک درجه

آخرین اخبار

نظرها

حسام کوچکی «شنبه 7 شهریور 1394 14:58» ≡ پاسخ

ععععععععععععاااااااااااااااااالللللللللللللللللییییییی
تصویر امنیتی
Real Time Web Analytics